Publicaties


Dit is een overzicht van alle publicaties die eDAVID heeft gepubliceerd of waaraan eDAVID heeft meegewerkt. Wie zelf aan de slag wil gaan, kan voor de belangrijkste publicaties terecht in de rubriek Zelf aan de slag.

Onderwerpen:

1. algemene informatie over digitaal archiveren

2. Archiveren van kantoordocumenten en e-mail

 • F. Boudrez en P. Drossens, Substitutie:magda?, Antwerpen, 2010
 • F. Boudrez, Klasseren en archiveren van e-mail, 2009, in: Wie klasseert, die vindt. . Hedendaags document- en archiefbeheer in besturen en organisaties, Politeia, 2009, II, p. 29-31.
 • F. Boudrez, W. Vanneste en R. Verhaert, Beslissingstabel voor het klasseren van emails, in: Wie klasseert, die vindt. . Hedendaags document- en archiefbeheer in besturen en organisaties, Politeia, 2008, I, 43-48.
 • E-mail archiveren in 4 stappen, Project Digitaal Depot, folder 2, 2007.
 • F. Boudrez, E-mails: hoe klasseren en goed archiveren?, Technisch rapport Stadsarchief Antwerpen, Antwerpen, 2006.
 • H. Dekeyser, en J. Dumortier, L'archivage du courrier électronique au sein de l'administration”, in: Revue du Droit des Technologies de l'Information, 2004, n° 18, p. 57-65.
 • F. Boudrez, Hoe archiveer je digitale kantoordocumenten?, in: Lokaal nr. 7, april 2003, p.17- 19.
 • H. Dekeyser en S. Van den Eynde, Archiveren van e-mail: de controlerechten van de records manager, in: X. (ed.), Mediarecht,Brussel, Kluwer, losbladig, Telecommunicatie en telematica 7.3, 2003.
 • F. Boudrez, H. Dekeyser en S. Van den Eynde, Archiveren van e-mail, Antwerpen-Leuven, 2003.
 • F. Boudrez, E-mailarchieven. E-mails: hoe bewaren en goed archiveren?, Technisch rapport, Antwerpen, 2003.
 • F. Boudrez, Handleiding archiveren van e-mail, Antwerpen, 2003.
 • I. Schoups, e-Mailarchivering. Zorgvuldige behandeling en bewaring van e-mails. Casus digitale e-mailarchivering bij de stad Antwerpen, in: Praktijkgids Management Lokale Besturen: e-governement bij lokale besturen, KLUWER, INF3500/1-28, juli 2003.
 • F. Boudrez en C. Van Camp , Preservation of e-mails as XML-documents, in: Acta 3ième journée des archives. Les archives éléctroniques: un défi pour l'avenir?, Louvain-la-Neuve, Service des Archives -UCL, 2003.
 • F. Boudrez, Authentieke e-mails in het archief, Antwerpen, 2002.
 • F. Boudrez en S. Van den Eynde, Archiving e-mail, Antwerpen-Leuven, 2002.
 • F. Boudrez, Archiveren van e-mail. Deel 2: een archiveringssysteem voor e-mails, in: Bibliotheek- en Archiefgids, 77 (2001), 5, p.9-14.

3. Archiveren van websites

4. Digitaliseren

5. Metadata

 • F. Boudrez, Beschrijven van digitaal archief, Antwerpen, 2007
 • F. Boudrez, Beschrijven van digitaal archief, in: Liber Amicorum Coppens Herman, Brussel: Algemeen Rijksarchief, (Studia, 115), 2007, p. 69-88.

6. Dragers

7. Digitaal depot

8. Juridisch kader

9. Authenticiteit

10. Digitaal ArchiVeren: rIchtlijn en aDvies

11. Presentaties en lezingen