eDAVID


DAVID is het acroniem voor 'Digitale archivering in/voor Vlaamse instellingen en diensten'.

Expertisecentrum DAVID vzw (verder eDAVID) is opgericht door de promotoren en medewerkers van het DAVID-project dat door de Vlaamse overheid via het FWO werd betoelaagd van 2000 tot en met 2003.

DAVID/FWO heeft opmerkelijke resultaten bereikt en is landelijk, nationaal en internationaal erkend omwille van deze onderzoeksresultaten die hoofdzakelijk de digitaal geboren ('digital born') documenten zoals websites, emails, databanken e.a. betreft.

Expertisecentrum DAVID vzw zal:

  • de voorbeeldwerking inzake het ten dienste stellen van de onderzoeksresultaten, voortzetten, de rapporten on line beschikbaar stellen en via de website alle informatie up-to-date houden,
  • de laboratorium- en innoverende functie bestendigen,
  • de aanpak volhouden die is gekenmerkt als
    • sterk wetenschappelijk onderbouwd en
    • uitermate praktijk gericht met concrete richtlijnen, aanbevelingen, best practices, check-lists en diverse tools.
    • eDAVID werkt bij voorkeur samen met diverse partners.