Vorming & opleiding

Bijscholing: Digitaal archiveren

 • docent: Filip Boudrez (eDAVID)
 • inhoud: het proces van digitaal archiveren, digitale bewaarstrategie, archiveringsstandaarden, digitale dragers, metadata, archiveringsstrategie, digitaal depot
 • voor wie: iedereen die binnen zijn organisatie een digitaal archiveringsbeleid wil uitwerken. IT-voorkennis is vereist.
 • duur: 4 lesdagen
 • wanneer: nog in te plannen voor academiejaar 2012-2013
 • locatie: Bibliotheekschool - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Edgard Tinelstraat 92 - 9040 Gent (Sint-Amandsberg)
 • vereist: grondige voorkennis informatica is verondersteld
 • meer info: www.vspw.be

Cursus: Digitaal depot

 • docenten: Filip Boudrez (eDAVID) en Geert-Jan Van Bussel
 • inhoud: De cursus is gebaseerd op learning by doing: u schrijft een plan van aanpak voor het beheer van het digitaal erfgoed waarvoor uw organisatie verantwoording draagt. Het gaat om gedigitaliseerde documenten en om oorspronkelijk digitaal materiaal. U maakt een analyse van de mogelijkheden die digitalisering biedt: verbetering van de dienstverlening of vergroting van het publieksbereik voor uw organisatie. De documenten moeten natuurlijk duurzaam toegankelijk blijven. Het leren van elkaar wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. Een platform waar casussen, vragen, oplossingen en ervaring kunnen worden uitgewisseld.
 • voor wie: De cursus is bestemd voor mensen die werkzaam zijn bij archiefbeherende instellingen en verantwoordelijk zijn voor de formulering van het digitaal erfgoedbeleid.
 • duur: 5 cursusdagen
 • wanneer: najaar 2012
 • locatie: Archiefschool Amsterdam
 • meer info: www.archiefschool.nl

Bijscholing: Digitaliseren

 • coördinatie: Willem Vanneste (eDAVID)
 • inhoud: het digitaliseren van beeld en geluid, planning van digitaliseringsprojecten, kwaliteitseisen, metadata en het ter beschikking stellen van gedigitaliseerd materiaal.
 • duur: 4 lesdagen
 • wanneer: 12 en 26 oktober, 9 en 23 november 2012, telkens van 9.30u tot 17.00u.
 • locatie: Bibliotheekschool - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Edgard Tinelstraat 92 - 9040 Gent (Sint-Amandsberg)
 • meer info: www.vspw.be