Partners

Het Expertisecentrum DAVID werkt nauw samen met vele actoren die geconfronteerd worden of aan de slag willen gaan met (onderdelen van) het digitaal archiveren, het vormen van duurzaam digitale archief- of erfgoedobjecten of het digitaliseren.

eDAVID is een partner (geweest) in project met of van


In Vlaanderen heeft eDAVID medewerking verleend aan

 • 1. Erfgoedcel Kortrijk, voor lezingen rond het thema van digitale duurzaamheid.
 • 2. Erfgoedcel Waasland, door het geven van lessen over het thema ‘Digitalisering’, in een lessenreeks over archief- en documentatiebeheer “Archiveren kan je leren”.
 • 3. Midden-Afrika Museum te Tervuren, voor het project DEKKMMA: Digitalisatie van het Etnomusicologisch Klankarchief van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika.
 • 4. M HKA, inzake bewaring van (digitale) kunstenaarsarchieven, en de archivering van e-mail.
 • 5. Stadsarchief Leuven, inzake de digitalisering schepenregisters.
 • 6. VTi, met de deelname aan het collectief ‘Dublin Core is voldoende’, opgestart door VTi.

In internationale context:

 • 1. ErpaNet
 • 2. Expertmeeting 'Digitalisering Cultureel Erfgoed' (in het kader van het Vlaams-Nederlands cultureel akkoord)
 • 3. Gemeentearchief Rotterdam
 • 4. InterPARES
 • 5. Stichting Archiefschool: Nederlandse instituut voor archiefonderwijs en –onderzoek
 • 6. MijnAdres.org: project van lokale Nederlandse (Gemeentearchief Rotterdam, Archief Eemland te Amersfoort, Archief Land van Heusden en Altena) en Vlaamse archiefinstellingen (stadsarchieven Mechelen en Antwerpen) over de ontsluiting van bouwdossiers en bouwtekeningen.
 • 7. TAPE: Training for Audiovisual Preservation in Europe, op het gebied van digitalisering van fotocollecties en met een opleidingsprofiel voor beheer van fotoarchieven.

Partners van eDAVID in het project digitaal depot (zie Onderzoek) waren: