TIFFTags

Het TIFF formaat laat toe om metadata in te kapselen in een digitaal beeld. Dit betekent dat de bitstream niet alleen louter beeldinformatie bevat, maar ook andere informatie die iets meer vertelt over het beeld.

Het gaat voornamelijk om technisch metadata die worden opgenomen in functie van de reconstructie van het digitale beeld. Voorbeelden hiervan zijn de afmetingen, het gebruik van compressie, het kleurenprofiel, etcetera. In tweede instantie kunnen er ook contextuele metadata worden ingekapseld zoals de naam van het beeld, een beschrijving of de naam van de auteur.

De ingekapselde metadata in een TIFF object worden ook wel 'tags' genoemd. We kunnen ze beschouwen als labels met extra informatie over de eigenlijke beelddata.

Meer informatie vind je in cDAVID kennisfiche 1: inkapselen van metadata door TIFF Tags

Belang

  • TIFF tags kunnen ingezet worden in de automatisering van het depotbeheer. De band tussen metadata en digitaal object wordt immers aangehaald: het inkapselen van een persistent identifier laat toe om digitale objecten ondubbelzinnig te identificeren.
  • TIFF tags spelen een centrale rol in het TIFF formaat. TIFF tags moeten voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de TIFF specificatie. Wanneer hier wordt van afgeweken, dan kan de leesbaarheid van het TIFF bestand in het slechtste geval niet meer worden gegarandeerd.

Praktische toepassing

Voor het uitlezen van TIFF tags kan men softwarepakketten zoals AwareSystems TIFF Tag Viewer en LeadTools TIFF Tag Editor gebruiken. Met deze pakketten kan je controleren of ingekapselde informatie wel degelijk aanwezig is.

Voor het schrijven van TIFF tags bestaan er echter geen kant-en-klare oplossingen. Niettegenstaande de noodzakelijke softwarebibliotheken gratis ter beschikking staan, is men voornamelijk op zichzelf aangewezen om in een passende, geautomatiseerde oplossing te voorzien.

Sommige softwarepakketten zoals Adobe Photoshop hebben de neiging om bedrijfseigen informatie in te kapselen in zogenaamde private tags. Hoewel dit geen probleem hoeft te vormen, zijn deze data eerder nutteloos voor bewaring op lange termijn.

Aanbevelingen

Ondanks de beperkte beschikbaarheid van middelen om metadata op geautomatiseerde wijze in te kapselen, valt het gebruik van TIFF tags aan te raden. Dankzij een sterke band tussen de metadata en het digitale object garandeer dat deze ook in de toekomst kan worden gecontextualiseerd. Voorzie bij het uitbesteden van een digitaliseringsopdracht de inkapseling van noodzakelijke beschrijvende/administratieve metadata.

  • Definieer welke metadata moeten worden ingekapseld
  • Geef de waarden mee die moeten worden ingekapseld
  • Controleer (eventueel via steekproef) of metadata wel correct werden ingekapseld
  • Controleer of de TIFF bestanden wel conform zijn met de TIFF specificatie

Referenties

Afkomstig van CDAVID NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.cdavid.be/index.php/TIFFTags"
Personal tools

image:antwerpen.jpg


image:leeuw.gif
Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel