Doelstelling

Wij volgen gelijklopende (buitenlandse) projecten, technologische en andere evoluties binnen dit onderzoeksdomein op de voet en vertalen deze naar implementatie- en toepassingsmogelijkheden voor archief- en erfgoedbewaarders. De verzamelde informatie wordt terug verspreid onder volgende vormen:

  • Een praktijkgericht vademecum met aanbevelingen en 'best practices' voor het digitaliseringsprojecten en online terbeschikkingstelling van cultureel erfgoed
  • De bespreking van uitgevoerde casestudies
  • Een tweemaandelijkse nieuwsbrief
  • De cDAVID wiki website
Afkomstig van CDAVID NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.cdavid.be/index.php/Doelstelling"

image:antwerpen.jpg


image:leeuw.gif
Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel