portal:Audiovisueel

Audiovisueel portaal
Bewegende beelden en geluidsopnames behoren tot een groep direct bedreigde documenten. Bovendien zijn ze in hun analoge vorm nauwelijks toegankelijk door het ontbreken van afspeelapparatuur en specifieke technische kennis. Digitalisering kan dit waardevolle patrimonium een nieuw leven schenken.
Intessante artikelen
Afkomstig van CDAVID NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.cdavid.be/index.php/portal:Audiovisueel"

image:antwerpen.jpg


image:leeuw.gif
Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel