TIFF

Image File Format
Extensies:.tiff, .tif
MIME Type:image/tiff
Ontwikkelaar:Aldus, Adobe
Type:Graphics File Format

TIFF of Tagged Image File Format is een gevestigd bestandsformaat om digitaal beeldmateriaal zoals foto's en tekeningen op te slaan. Het formaat werd oorspronkelijk ontwikkeld door Aldus. Dit bedrijf werd in de jaren '90 overgenomen door Adobe dat tot op heden de TIFF specificatie beheert. De huidige versie van de TIFF specificatie is 6.0 (1992).

Praktische Aanbevelingen bij het aanmaken van een TIFF archiefkopie
 • Maak géén gebruik van de compressiemogelijkheden die TIFF aanbiedt
 • Kapsel essentiële metadata in door gebruik te maken van TIFFTags
 • Maak geen gebruik van software die extra informatie d.m.v. private tags toevoegt maar kies voor een alternatief softwarepakket zoals de GIMP.
 • Valideer het bestand met JHOVE

Beschrijving

TIFF is een flexibel en uitbreidbaar bestandsformaat. Een TIFF bestand bestaat uit blokken die door zogenaamde numerieke tags kunnen worden geïdentificeerd. De tags zijn metainformatie die software aangeeft hoe de beelddata moet worden uitgelezen, geïnterpreteerd en weergegeven. Tags kunnen technische informatie bevatten zoals afmetingen, gebruikte encodering, kleurinformatie,... De tags worden in een volgens de TIFF specificatie opgelegde volgorde en vorm in het TIFF bestand geplaatst zodat software die het TIFF formaat ondersteunt, deze kan terugvinden en gebruiken.

De TIFF specificatie voorziet in een basisset van tags die minimaal aanwezig moet zijn in elk TIFF bestand. Dit noemt men baseline TIFF. Daarnaast is er ruimte over voor optionele tags. Ontwikkelaars kunnen zelf tags voor specifieke informatie toevoegen. Deze uitbreidbaarheid mag het uitlezen van het TIFF bestand niet verhinderen.

Meer informatie over TIFFTags.

Het TIFF formaat is een containerformaat. De beelddata die ligt opgeslagen in het TIFF bestand kan gecomprimeerd zijn. Ondersteunde compressiealgoritmen: LZW, PackBits, CCIT Group 3, JPEG en Deflate. TIFF kan ook beelddata in ongecomprimeerde vorm bewaren.

Het TIFF bestand bewaard data niet als een vectorafbeelding maar als een rasterafbeelding. De opgeslagen beelddata bestaat dan ook uit een verzameling pixels en niet uit definities die beschrijven hoe een beeld moet worden weergegeven (cfr. PDF)

Meer informatie over TIFF via eDAVID.

TIFF als archiveringsformaat

TIFF is een geschikt archiveringsformaat omdat...

 • De TIFF specificatie is vrij en kan door eender wie worden geïmplementeerd.
 • De TIFF specificatie is een officiële standaard: ISO-12639: Graphic technology -- Prepress digital data exchange -- Tag image file format for image technology.
 • Het Baseline TIFF formaat is platform- en bestandssysteemonafhankelijk. Daardoor is TIFF uitwisselbaar.
 • Het TIFF formaat biedt de mogelijkheid om geen compressie toe te passen.
  • Beelden kunnen bewaard worden op een zeer hoge resolutie/bitdiepte met nauwelijks of geen informatieverlies.
  • Er is geen extra compressiecodec nodig om de beelddata te decoderen vooraleer ze kan worden weergegeven.
 • Het TIFF formaat is uitbreidbaar. Men kan zaken toevoegen aan de specificatie zonder de oorspronkelijke werking te breken.
 • TIFF laat het inkapselen van noodzakelijke administratieve metadata toe. Dit verhoogt de terugvindbaarheid en het beheer van documenten.

Bij voorkeur wordt volgende TIFF variant gebruikt voor het bewaren van gedigitaliseerd erfgoed: Uncompressed Baseline TIFF version 6.0

TIFF in gebruik

Beeldbewerkingsoftware

Het TIFF formaat wordt ondersteund door een ruim gamma van software. Een veelgebruikt beeldbewerkingspakket om TIFF bestanden aan te maken is Adobe Photoshop. Beelddata van een scanner of digitaal beeldtoestel (scanner, camera,...) wordt geïmporteerd in Adobe Photoshop. De digitaliseerder controleert met Photoshop of de kwaliteit van het gedigitaliseerde beeld wel voldoet aan de kwaliteitseisen en corrigeert daar waar nodig (cropping, etc.). Vervolgens wordt het beeld opgeslagen als een TIFF bestand.

Adobe Photoshop voegt echter private tags toe aan TIFF bestanden. Deze bevatten veelal bedrijfseigen informatie. Voorbeelden zijn:

 • 34665: offset naar EXIF informatie
 • 700: offset XMP metadata packet. XMP is een door Adobe ontwikkelde XML gebaseerde technologie om metadata in te kapselen.
 • 34377: Verzameling van zgn. Photoshop 'Image Resource Blocks'

Wat de impact is van de aanwezigheid van deze informatie op de leesbaarheid van het TIFF bestand valt moeilijk te voorspellen. Sommige beeldbewerkingsprogramma's geven een waarschuwing over de aanwezigheid van deze data tijdens het openen van TIFF geproduceerde bestanden. Alternatieve beeldbewerkingsoftware zoals the GIMP genereren TIFF bestanden waar dergelijke private tags en extra data überhaupt niet aanwezig zijn. Het valt dan ook te overwegen om gebruik te maken van een alternatief tijdens de productie van archiefkopieën.

TIFF formaat validatie

Het is nuttig om het formaat van een TIFF bestand te valideren tegenover de Baseline TIFF 6.0 specificatie. Zo kan nagegaan worden of het bestand werkelijk overeenkomt met de TIFF specificatie en of er geen fouten aanwezig zijn die een bedreiging kunnen vormen voor de leesbaarheid op lange termijn. Objectvalidatie kan je doen met JHOVE. Controleer of het TIFF bestand well-formed & valid is
Dit betekent dat de vorm van het TIFF bestand conform is met de specificatie en er minimaal enkele specifieke elementen aanwezig zijn. (1)

JHOVE detecteert ook de versie van de TIFF specificatie waaraan het gecontroleerde bestand voldoet. Hou er rekening mee dat deze versie lager kan liggen. JHOVE kan bijvoorbeeld versie TIFF 5.0 in plaats van TIFF 6.0 detecteren. Dit betekent niet dat er iets is fout gelopen. Het TIFF bestand maakt enkel geen gebruik van specifieke TIFF 6.0 elementen. De flexibele uitbreidbaarheid die het TIFF formaat kenmerkt impliceert dat een well-formed & valid TIFF 5.0 bestand wel degelijk ook voldoet aan de TIFF 6.0 specificatie!

Referenties

Afkomstig van CDAVID NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.cdavid.be/index.php/TIFF"
Personal tools

image:antwerpen.jpg


image:leeuw.gif
Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel