WAVE

Audio File Format
Extensies:.wav
MIME Type:audio/x-wav
Ontwikkelaar:Microsoft, IBM
Type:Audio File Format

WAV of WAVE staat voor Waveform Audio Format en is een de facto standaard ontwikkeld door Microsoft en IBM voor de digitale opslag van audiofragmenten. Het formaat is gebaseerd op het RIFF bestandsformaat. Kenmerkend voor dit formaat is dat data wordt opgeslagen als aparte "chuncks". WAV is een containerformaat: de audiodata die het bevat kan op verschillende manieren gecodeerd zijn (MP3, PCM,...).

Praktische Aanbevelingen bij het aanmaken van een WAVE archiefkopie
  • Maak géén gebruik van de compressiemogelijkheden die WAVE aanbiedt
  • Valideer het bestand met JHOVE

Beschrijving

  • WAVE is een door Microsoft en IBM ontwikkeld containerformaat. Het is een variant op het RIFF bestandsformaat.
  • WAVE is platformonafhankelijk en wordt ondersteund door de meeste gangbare besturingssystemen.
  • WAVE is een de facto standaard.

Als containerformaat kan het (on)gecomprimeerde bitstreams bevatten ongeacht encodering. Doorgaans wordt het WAVE formaat gebruikt om ongecomprimeerde audiofragmenten op te slaan. Het gaat hier om PCM gecodeerde digitale audio. PCM (Pulse Code Modulation) maakt geen gebruik van compressietechnieken en wordt ook toegepast voor de opslag van geluid op Audio CD (IEC 60908).

WAVE als archiveringsformaat

WAVE is een geschikt archiveringsformaat omdat...

  • Het WAVE formaat biedt de mogelijkheid om ongecomprimeerde audio op te slaan.
  • WAVE bestanden zijn mediumonafhankelijk. Men kan ze opslaan op harde schijf, cd-r,...
  • Het WAVE formaat heeft geen vaste samplefrequentie/bitdiepte. Zo liggen deze parameters voor Audio CD vast op 44kHz/16bits terwijl men met het WAVE formaat veel hogere waarden tot 192kHz/32bits kan toepassen. Dit komt de kwaliteit van de opgeslagen fragmenten ten goede.
  • Het WAVE formaat laat toe om meer metadata op te slaan dan bv. tracks op een Audio CD.
  • Het WAVE formaat is platform- en bestandssysteemonafhankelijk. Daardoor is WAVE uitwisselbaar.

F. Boudrez, Standaarden voor digitale archiefdocumenten, Antwerpen, 2001-2005.

WAVE in gebruik

Software

Geluidsfragmenten in analoge vorm worden gedigitaliseerd via afspeelapparatuur die gekoppeld is aan een AD/DA (Analoog Digitaal/Digitaal Analoog) converter waarna de digitale data wordt geïmporteerd in audio editing of authoring software.

Er bestaat heel wat audio editing software die het WAVE formaat ondersteunt. Bekende softwarepaketten zijn Adobe Audition(professioneel) en Audacity (Open source). Het digitaliseren van geluidsopnamen gebeurt veelal op een Digital Audio Workstation (DAW). Dit is een geïntegreerd systeem waarvan de software slechts één component is. In sommige gevallen maakt de software integraal deel uit van de DAW: bijvoorbeeld Pro Tools van DigiDesign (professioneel) of Quadriga van CubeTec (professioneel).

Uitwisseling

Het WAVE formaat is niet geschikt voor dagdagelijks gebruik. Het bewaren van ongecomprimeerde audio leidt al snel tot omvangrijke bestanden. Bandbreedte en opslagcapaciteit zijn hier beperkende factoren. Dit verklaart het succes van compressieformaten zoals MP3 en AAC die slechts met een fractie van de dataomvang van een WAVE bestand een geluidsopname kunnen representeren.

WAVE is dus geen uitwisselingsformaat. Er bestaan meer geschikte alternatieven om audio toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Validatie

Het is nuttig om het formaat van een WAVE bestand te valideren. Zo kan nagegaan worden of het gaat om een geldig WAVE bestand en of er geen fouten aanwezig zijn die een bedreiging kunnen vormen voor de leesbaarheid op lange termijn. Objectvalidatie kan je doen met JHOVE. Controleer of het WAVE bestand well-formed & valid is. Dit betekent dat het WAVE formaat voldoet aan een aantal publiek profielen (Microsoft WAVE). (1)

Afkomstig van CDAVID NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.cdavid.be/index.php/WAVE"
Personal tools

image:antwerpen.jpg


image:leeuw.gif
Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel