logo digitaal depot vliegend één nul één
Digitaal Depot - vzw eDAVID [ publicaties ]
[ projectbeschrijving ]
een overzicht van doelstellingen, beoogde effecten en resultaten en een beschrijving van de doelgroep.
meer...>
[ zelf aan de slag ]
een samenhangend thematisch overzicht voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met digitaal archiveren.
meer...>
[ links ]
links naar de partners in dit project en een selectie van verwijzingen
naar interessante aanverwante projecten
meer...>
Deze rubriek zal gaandeweg aangevuld worden met publicaties e.a. documentatie die specifiek in het kader van het Digitaal Depot project verschijnen.

© Sommige rechten voorbehouden, zie gebruiksovereenkomst eDAVID-publicaties.
naar begin van de pagina
Folders
eDAVID wil het bewustzijn over de problematiek van digitaal cultureel erfgoed verruimen en tips en adviezen aanreiken waarmee eenieder zelf aan de slag kan om digitale objecten bewaarklaar te maken. Hiertoe is ondermeer de publicatie van een reeks folders gepland. De eerste folder beschrijft de vluchtigheid van digitaal cultureel erfgoed, de noodzaak om te archiveren en de acties die eDAVID via het digitaal depot project onderneemt om dit mogelijk te maken. De volgende folders die in de reeks verschijnen, zijn toegespitst op het archiveren van specifieke objecten zoals e-mails en websites.
folder 1
De 2de eDAVID folder richt zich op het veilig en duurzaam archiveren van e-mail en bijlagen. 4 eenvoudige stappen volstaan:
 • leg de essentiële componenten vast zodat inhoud, structuur en transmissiegegevens niet verloren gaan bij archivering.
 • situeer de archiefdocumenten in een context door het organiseren van e-mail in een mappenstructuur binnen de e-mailcliënt en later door integratie in een digitaal klassement.
 • migreer de documenten naar een geschikt archiveringsformaat.
 • ontwikkel een duurzame bewaarstrategie: kies een geschikte drager, voorzie regelmatige kwaliteitscontroles om na te gaan of de bestanden nog intact zijn, zorg voor veiligheidskopieën en volg de technologische ontwikkelingen op de voet op.
folder 2
De 3de eDAVID folder beschrijft het archiveren van websites in 4 stappen:
 • Wat archiveren: het bepalen van de onderdelen van de website en de bijhorende informatie die gearchiveerd moeten worden.
 • Kwaliteitsvereisten: door van bij de ontwikkeling van een website met archivering rekening te houden en een aantal kwaliteitsvereisten in acht te nemen, kunnen de archiveringsacties efficiënter worden uitgevoerd.
 • Hoe archiveren: het selecteren van één of meerdere methoden om de website te archiveren.
 • Toegankelijk maken: na het archiveren de websites ook voor gebruikers ter beschikking stellen.
folder 3
naar begin van de pagina
Publicaties juridisch luik
In het kader van het digitaal depot project worden een aantal juridische vragen omtrent het archiveren van digitale documenten verder uitgediept. Digitale archivering raakt zowel de belangen van de betrokken auteurs als de belangen van de personen over wie gegevens verwerkt worden.
Recent zijn er een aantal wijzigingen ingevoerd in de Belgische auteurswetgeving. Onderzocht is welke impact deze wijzigingen hebben voor de instellingen die digitaal erfgoed willen bewaren. Daarnaast is nagegaan hoe in dit verband met de verwerking van persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze opdracht werd uitgevoerd door het ICRI.

Bij het opstellen van de juridische vragen, vertrokken we vanuit een aantal hypothetische cases. Deze cases behandelen veelvoorkomende juridische kwesties die komen kijken bij digitaal archiveren. Als leidraad bij de hierbovenvermelde eDAVID publicaties geven we een overzicht van de cases met telkens verwijzingen naar de hier op geformuleerde antwoorden in de juridische rapporten en modelclauses.

Belangrijk om te vermelden is dat de focus bij de start van het project lag op het opnemen van digital born cultureel erfgoed in een digitaal depot en het stellen van de handelingen die noodzakelijk zijn voor duurzame bewaring. Het ter beschikking stellen van de inhoud van dit depot aan een publiek, wordt in een latere fase verder uitgediept.

Rapporten: Modelovereenkomsten:
naar begin van de pagina
Organisatorische aspecten
"Organisatorische aspecten bij het bouwen en het beheren van een digitaal depot", bendadert de organisatorische aspecten die verbonden zijn aan het bouwen en beheren van een digitaal depot. Dit betreft onder meer de vereiste competenties, financiële factoren en juridische afspraken.

naar begin van de pagina
Archiefonderzoek
- "Een digitaal archief in 10 stappen", biedt een stappenplan voor het opzetten en beheren van een duurzaam en betrouwbaar digitaal archief aan.

- "Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot", beschrijft de processen binnen een digitaal depot gericht op:
 • de opname van digitale archiefdocumenten
 • het beheer van de opgenomen documenten
 • het beschikbaar stellen van digitale archiefdocumenten
- "Digitale containers voor het digitaal archiefdepot": op basis van de digitale archiveringsstrategie aanbevolen door het DAVID-project, gaat men op zoek naar een geschikte digitale opslagmethode voor digitale archiefdocumenten. De gevonden oplossing bestaat uit een combinatie van het toepassen van het OAIS-informatiemodel en het fysiek inkapselen van alle componenten van een digitaal archiefarchiefdocument in één containerbestand of Archival Information Package (AIP).

- Voor de implementatie van de in "Digitale containers voor het digitaal archiefdepot" beschreven opslagwijze in de vorm van XML containerbestanden heeft eDAVID voor de stad Antwerpen diverse XML Schema's ontwikkeld. Deze XML Schema's definiëren het formeel model voor de XML-documenten. Er is een XML Schema voor:
naar begin van de pagina
Bevindingen testcases
Om een beter zicht te krijgen op de uitdagingen die zich bij het archiveren van websites stellen, zijn we aan de slag gegaan met een aantal specifieke testcases. "Bevindingen testcases Digitaal Depot" vat de belangrijkste bevindingen samen.

naar begin van de pagina
Tools
Het overzicht "Tools websitesarchivering" geeft een beschrijving van verschillende tools voor het archiveren van websites en verwijst naar de bijhorende documentatie.
naar begin van de pagina
Sjablonen
 • Checklist websiteinfo: Deze checklist helpt reeds bij aanmaak van een website bij het verzamelen van informatie (metadata). Metadata zijn bij de archivering van belang, ondermeer om de context van een website te bewaren.

  De checklist is afgestemd op het DAVID metadataschema voor gearchiveerde websites. Bij archivering kan men de relevante data van de checklist websiteinfo naar de passende velden van het metadataschema overdragen. Verder moet men nog de velden met betrekking tot de archivering (bijv. gearchiveerde onderdelen, aanpassingen aan de snapshot, enz.) aanvullen.
naar begin van de pagina
.: een logo edavidproject :.