logo digitaaldepot vliegend één nul één
Digitaal Depot - vzw eDAVID [ overzicht nieuwsberichten ]
[ projectbeschrijving ]
een overzicht van doelstellingen, beoogde effecten en resultaten en een beschrijving van de doelgroep.
meer...>
[ publicaties ]
de publicaties en documentatie die specifiek in het kader van dit project aangemaakt zijn.
meer...>
[ zelf aan de slag ]
een samenhangend thematisch overzicht voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met digitaal archiveren.
meer...>
[ links ]
links naar de partners in dit project en een selectie van verwijzingen naar interessante aanverwante projecten
meer...>
Overzicht van recente nieuwsberichten i.v.m. het Digitaal Depot project, aanverwante projecten en initiatieven en ander nieuws uit het domein:

eDAVID verstuurt regelmatig nieuwsbrieven met steeds ook informatie over het Digitaal Depot project. Klik hier om in te schrijven.
25/09/2009: Bouwplan Digitaal Depot.
Binnen het Digitaal Depot project is een bouwplan Digitaal Depot samengesteld. De bouwstenen van dit bouwplan maken je wegwijs in het ontwikkelen van een digitaal depot.

Zie bouwplan Digitaal Depot
25/09/2009: Nieuwe publicaties.
Binnen het kader van digitaal depot zijn nieuwe publicaties verschenen:

Zie ook publicaties
27/08/2009: 10de eDAVID nieuwsbrief verstuurd.
Inhoud 10de eDAVID-nieuwsbrief:
 • Conferentie: Informatie aan Zee
 • Opleidingen 2009/2010
29/07/2009: ICRI-studie auteursrecht.
Het ICRI (Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT) publiceerde recent een studie getiteld “Auteursrecht in de digitale samenleving”. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media).

"Deze studie biedt een overzicht van de recente maatschappelijke ontwikkelingen, de standpunten van actoren uit het culturele veld en recente beleidsinitiatieven inzake het auteursrechtelijke beleid in de digitale informatiemaatschappij. Daarnaast werd een kritische analyse gemaakt van het huidige regelgevende kader betreffende digitalisering, archivering en ontsluiting van culturele content. Tot slot werden regelgeving en realiteit aan elkaar getoetst en werden beleidsaanbevelingen geformuleerd die op Vlaams Gemeenschapsniveau geïmplementeerd kunnen worden." (fragment executive summary)

Je kan de studie downloaden via:
http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/onderzoek_ontwikkeling/auteursrecht/
07/05/2009: DPE filmpje gelanceerd.
DPE (Digital Preservation Europe) maakte een animatiefilmpje dat op een grappige manier inspeelt op de problematiek rond het bewaren van digitale data.

Je kan het filmpje bekijken op YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=pbBa6Oam7-w


Enkele jaren geleden publiceerde het Gemeentearchief Rotterdam reeds een informatief filmpje over de uitdagingen bij het beheren van digitale informatie.

Je kan dit filmpje bekijken op de website van het Gemeentearchief Rotterdam.
30/04/2009: PLANETS training evenement: Digital Preservation – The Planets Way
In juni organiseert PLANETS (Preservation and Long-term Access through NETworked Services) in Kopenhagen een training evenement. Het evenement benadert de uitdagingen die het archiveren van digitale objecten met zich brengt. Verder komt er aan bod hoe de tools en het framework die door het PLANETS project zijn ontwikkeld nationale organisaties kunnen ondersteunen bij digitale archivering.

Datum: 22-24 juni 2009
Locatie: Royal Library, Kopenhagen, Denemarken
Meer informatie en inschrijving: http://www.planets-project.eu/events/copenhagen-2009/
09/04/2009: 9de eDAVID nieuwsbrief verstuurd.
Inhoud 9de eDAVID-nieuwsbrief:
 • Handboek: Wie klasseert, die vindt
 • Expertmeeting Archive 2020
20/02/2009: Artikels Digital Preservation Europe.
DPE (Digital Preservation Europe) publiceert regelmatig korte artikels over de voornaamste kwesties rond digitaal archiveren.
Recent is onder meer het artikel "Considerations for the Preservation of Blogs" verschenen. De auteurs gaan in op de specifieke eigenschappen van blogs en kaarten overwegingen die meespelen bij het bewaren van een blog aan.

Dit artikel en andere interessante bijdragen kan je lezen op www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs.
20/12/2008: Cursus Digitaal Depot.
In het voorjaar van 2009 organiseert de Nederlandse Archiefschool een cursus Digitaal Depot.
Deelnemers raken tijdens deze cursus vertrouwd met het duurzaam toegankelijk houden van digitale documenten en leren hoe ze een digitaal depot introduceren binnen hun eigen organisatie.

Wanneer: 26 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april en 23 april 2009
Meer informatie en inschrijving: www.archiefschool.nl/cursussen/digdepot.htm
17/12/2008: ABC-DE: Woordenboek digitaal erfgoed.
DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) heeft een woordenboek met terminologie voor digitaal cultureel erfgoed gepubliceerd. Dit boekje verzamelt uitleg over termen zoals basisdigitalisering, Creative Commons of Dublin Core. Een nuttig naslagwerk dus voor erfgoedinstellingen die betrokken zijn bij digitalisering en digitaal erfgoed.

Het boekje kan tegen verzendkosten besteld worden via den@den.nl.
U kunt het woordenboek ABC-DE ook online raadplegen en becommentariëren op de website van DEN.
23/10/2008: Presentaties studiedag Digitaal Depot online.
Aan de studiedag Digitaal Depot op 15 oktober namen talrijke geïnteresseerden deel.
De presentaties staan online op http://www.edavid.be/studiedag.php.
05/09/2008: 7de eDAVID nieuwsbrief verstuurd.
Inhoud 7de eDAVID-nieuwsbrief:
 • Reminder studiedag Digitaal Depot
 • Zelf aan de slag met digitaal archiveren
 • Bijdrage conferentie iPRES 2008
 • Nieuwe opleidingen
05/09/2008: "Zelf aan de slag" vernieuwd.
Om de rubriek zelf aan de slag gebruiksvriendelijker te maken, hebben we per onderwerp een eigen pagina ingericht met onder andere inleidende artikelen, rapporten, samenvattende documenten, tools en sjablonen. En de publicaties van het Digitaal Depot project en de publicaties uit eerder aanverwant onderzoek zijn zo gemakkelijk terug te vinden.

Zoek je naar een leidraad om je digitale documenten archiveren?
Ga dan naar zelf aan de slag.
14/08/2008: Studiedag Digitaal Depot.
Op 15 oktober 2008 vindt in het FelixArchief te Antwerpen een studiedag Digitaal Depot plaats.

De studiedag richt zich tot een zo breed mogelijk publiek van bibliothecarissen, conservatoren, archivarissen en IT-beheerders. De studiedag is bijzonder interessant voor bewaarinstellingen die hun digitale documenten en archieven duurzaam willen bewaren en daarvoor een digitaal depot willen opstarten.

Meer informatie: http://www.edavid.be/studiedag.php
30/06/2008: 6de eDAVID nieuwsbrief verstuurd.
Inhoud 6de eDAVID-nieuwsbrief:
 • Resultaten Digitaal Depot project
 • Studiedag digitaal depot
 • Europees project LiWA - Living Web Archives
 • Web Archiving Training Session
20/06/2008: resultaten testcases Digitaal Depot gepubliceerd.
De tweede fase (2007-2008) in het Digitaal Depot project nadert het afsluiten.

Aan de hand van specifieke testcases uit het culturele veld zijn concrete uitdagingen vastgesteld die het archiveren van websites inhoud. Op deze website stelt eDAVID de individuele testcases omtrent websitearchivering voor en publiceert de belangrijkste resultaten. Bovendien verzamelen we vragen die aanzet geven tot verder onderzoek. De focus ligt op bevindingen over blogs, wiki's en websites met multimedia streaming.

Verdere resultaten in dit project zijn online na te lezen in de projectbeschrijving.
17/06/2008: IIPC start nieuwe mailinglist voor webcuratoren.
Het International Internet Preservation Consortium (IIPC) heeft een nieuwe mailinglist opgestart. De mailinglist richt zich tot webcuratoren en iedereen die is geïnteresseerd in kwesties omtrent web harvesting. Focus van de mailinglist zijn tools voor websitearchivering, het gebruik van webarchieven en toegang tot gearchiveerd materiaal.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het International Internet Preservation Consortium.
20/05/2008: Overzicht tools websitearchivering beschikbaar.
eDAVID heeft op deze website de rubriek zelf aan de slag met een overzicht van tools voor het archiveren van websites aangevuld. De pagina bevat een beknopte beschrijving van de tools en verwijst naar de bijhorende documentatie.
30/04/2008: Bijdrage ODF-seminarie 19/05/2008.
eDAVID is met een bijdrage op het ODF-seminarie van V-ICT-OR aanwezig. In de bijdrage "Digitaal archiveren en het belang van ODF" wordt een introductie gegeven over de problematiek van het archiveren van digitale kantoordocumenten. De nadruk ligt op het belang van standaarden en ODF (Open Document Format) als een geschikt archiveringsformaat.

Datum: 19/05/2008
Locatie: Kasteel Schoten

Meer informatie en inschrijving via de website van V-ICT-OR.
11/12/2007: 5de eDAVID nieuwsbrief verstuurd.
Inhoud 5de eDAVID-nieuwsbrief:
 • Bijdrage conferentie "Appraisal in the Digital World"
 • InterPARES 3
 • Testcases Digitaal Depot
 • Studie "Blogger Perceptions on Digital Preservation"
 • Digital Preservation Exchange Programme (DPEX)
07/09/2007: 4de eDAVID nieuwsbrief verstuurd.
Inhoud 4de eDAVID-nieuwsbrief:
 • Nieuws algemeen
 • 3de eDAVID folder: websites archiveren in 4 stappen
 • Rapporten juridisch luik
 • Modelovereenkomsten
 • Nieuwe versie juridische publicatie digitale archivering
 • Nieuwe wet op vertrouwensdiensten
24/05/2007: Nieuwe juridische publicaties beschikbaar.
In het kader van het digitaal depot project worden een aantal juridische vragen omtrent het archiveren van digitale documenten verder uitgediept. Recent zijn er een aantal wijzigingen ingevoerd in de Belgische auteurswetgeving. Uitgaande van enkele hypothetische cases, is door het ICRI onderzocht welke impact deze wijzingen hebben voor instellingen die cultureel erfgoed willen bewaren. De focus in de eerste fase lag op het opnemen van digital born cultureel erfgoed in een digitaal depot en het stellen van de handelingen die noodzakelijk zijn voor duurzame bewaring.
Het resultaat van deze eerste fase is terug te vinden in vorm van een aantal interessante juridische publicaties.
24/05/2007: 3de folder "websites archiveren in 4 stappen" beschikbaar.
De 3de e DAVID folder beschrijft in 4 stappen het archiveren van websites op een veilige, duurzame en legale manier.
Klik hier voor een pdf-versie van de folder.
05/01/2007: 3de eDAVID nieuwsbrief verstuurd.
 • 2de eDAVID folder beschikbaar: e-mail archiveren in 4 stappen
 • Uitbreiding wettelijk depot (zie ook: online nota)
 • Elektronische procesvoering
 • Online tutorial: bewaren van digitale documenten
29/09/2006: 1ste folder "bewaren van digitaal cultureel erfgoed in een digitaal depot" online.
eDAVID wil het bewustzijn over de problematiek van digitaal cultureel erfgoed verruimen en tips en adviezen aanreiken waarmee eenieder zelf aan de slag kan om digitale objecten bewaarklaar te maken. Hiertoe is ondermeer de publicatie van een reeks folders gepland. De eerste folder is nu beschikbaar en beschrijft de vluchtigheid van digitaal cultureel erfgoed, de noodzaak om te archiveren en de acties die eDAVID via het digitaal depot project onderneemt om dit mogelijk te maken. De volgende folders die in de reeks verschijnen, zijn toegespitst op het archiveren van specifieke objecten zoals e-mails en websites.
Klik hier voor een pdf-versie van de folder.
29/09/2006: Nieuwe publicatie Digitaal Depot project beschikbaar.
Een belangrijk onderdeel van het eDAVID project "Digitaal Depot" is het uitwerken van een prototype van een digitaal depot. Een nieuwe eDAVID publicatie vormt hiertoe een eerste aanzet: "Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot." Het artikel beschrijft de processen binnen een digitaal depot gericht op opname, beheer en beschikbaar stellen van digitale archiefdocumenten.
29/09/2006: eDAVID nieuwsbrief nr.2 verstuurd.
De 2de eDAVID-nieuwsbrief heeft aandacht voor:
- de nieuwe publicatie "Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot."
- eens reeks geplande folders rond het thema archiveren van digitaal cultureel erfgoed.
- een nieuwe UNESCO publicatie die bedenkingen plaatst bij het gebruik van cd's en voor langdurige opslag.
- de door eDAVID georganiseerde bijscholingen digitaal archiveren en digitaliseren.
15/06/2006: website Digitaal Depot gelanceerd!
De project website zal een belangrijke schakel vormen in de communicatie van onderzoeksresultaten.
Naast een beschrijving van oorsprong en doelstellingen van het project en een selectie van links naar aanverwante projecten, is er een rubriek zelf aan de slag. Hier is een thematisch overzicht van bestaande documentatie terug te vinden. In de rubriek publicaties komen nieuwe publicaties en documentatie, aangemaakt in het kader van het Digitaal Depot project zelf, terecht.
01/05/06: Digitaal Depot project uit de startblokken!
Op 1 mei 2006 ging het Digitaal Depot project van het Expertisecentrum officieel van start.


.: een logo edavidproject :.