logo digitaal depot vliegend één nul één
Digitaal Depot - vzw eDAVID [ Nota bij bericht - nieuwsbrief nr.3 ]
[ projectbeschrijving ]
een overzicht van doelstellingen, beoogde effecten en resultaten en een beschrijving van de doelgroep.
meer...>
[ publicaties ]
de publicaties en documentatie die specifiek in het kader van dit project aangemaakt zijn.
meer...>
[ zelf aan de slag ]
een samenhangend thematisch overzicht voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met digitaal archiveren.
meer...>
[ links ]
links naar de partners in dit project en een selectie van verwijzingen naar interessante aanverwante projecten
meer...>
Een korte nota bij de uitbreiding van het wettelijk depot

De Kamer en de Senaat hebben de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België aangepast met de bedoeling de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers. Vanzelfsprekend is het toe te juichen dat het lot van nieuwere media de aandacht krijgt die het verdient, toch rijzen er een aantal vragen bij de gekozen weg:
  • De term 'publicaties van alle aard' is erg ruim. Welke reden was er om aan te nemen dat werken op microfilm of digitale drager hier niet onder vallen? Een dergelijke ruime interpretatie strookt immers met de geest en de doelstelling van de wet. Het kan geen kwaad dit te expliciteren in de wet, maar dan moet men bij voorkeur een technologisch neutrale formulering gebruiken.
  • De verwijzing naar een "diskette, een cd, een cd-rom of een dvd" zal binnen afzienbare tijd verouderd zijn. Gelukkig gaat het hier slechts om voorbeelden van 'numerieke dragers'.
  • De uitsluiting van online publicaties is een gemiste kans. Het valt te verwachten dat meer en meer werken uitsluitend online gepubliceerd zullen worden. Uiteraard is de reden voor de uitsluiting begrijpelijk, de technologie om online publicaties te bewaren is nog volop in ontwikkeling, al kan men met de technologie van vandaag al veel bereiken. Een veel groter – blijvend - probleem is de selectie van werken. Welke websites zouden in de Koninklijke Bibliotheek moeten terechtkomen? De volledige uitsluiting van online publicaties is in dit opzicht wel zeer drastisch. Het klopt dat er over selectie eerst grondig nagedacht moet worden. Maar men had in eerste instantie kunnen denken aan een vrijwillige deponering van dergelijk materiaal, waarbij de Koninklijke Bibliotheek materiaal mag weigeren volgens bepaalde criteria. Daarnaast had men de Koninklijke Bibliotheek de bevoegdheid kunnen geven om materiaal te selecteren (depot op verzoek), binnen bepaalde grenzen. Wie weet hoe lang het zal duren voor het federaal parlement nog eens tijd vrijmaakt voor deze materie, zelfs wanneer een oplossing gevonden is voor beide gesignaleerde problemen.
  • Op het eerste zicht is het onderscheid digitale werken op materiële drager en online publicaties eenvoudig te maken. Maar is dat wel zo? De band tussen een digitaal werk en zijn drager is erg los. Een werk dat vandaag nog via CD's verspreid wordt kan morgen uitsluitend nog via internet aangeboden worden. De vraag stelt zich ook in omgekeerde richting. Wat als de auteur van een online publicatie een backup maakt op CD-rom, moet het werk dan plots wel neergelegd worden? En indien de auteur het werk op CD-ROM brandt voor de deelnemers aan een lezing (oplage van 20, 50, 200, 500, ....)?
De aanpassing van de regeling op het wettelijk depot is een duidelijke aanzet om de bibliotheekcollectie te vervolledigen met werken in nieuwere media, een omvattend beleid voor de bewaring van digitaal erfgoed blijft evenwel nog buiten bereik.
Het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers is aangenomen door de Kamer en de Senaat, en werd voorgelegd aan de Koning ter bekrachtiging, waarna de wet in het Staatsblad zal verschijnen.
Bron: http://www.senate.be/www/?MIval=/dossier.html&LEG=3&NR=806&LANG=nl


.: een logo edavidproject :.