B.     Bewaarstrategieën

4.     Migratie

Migratie is de bewaarstrategie waarbij digitale documenten naar een geschikt archiveringsformaat worden omgezet. Dit wordt momenteel het meest toegepast bij de archivering van digitale archiefdocumenten.

Aangezien geschikte archiveringsformaten bij voorkeur standaardformaten zijn, is dit de bewaarstrategie waarbij de digitale documenten naar een standaardformaat worden omgezet. Standaarden zijn in principe gedocumenteerd, stabiel en niet afhankelijk van één producent. Migratie wordt soms ook wel aangeduid met ‘transformatie’ of ‘normalisatie’ wanneer standaarden als doelformaat worden gebruikt.

Voordelen van migratie als bewaarstrategie:

Nadelen:

Migratie is momenteel de meest toegepaste bewaarstrategie voor digitale archiefdocumenten. Bij migratie dient men er wel over te waken dat er geen essentiële informatie verloren gaat of de authenticiteit van de digitale archiefdocumenten wordt geschonden. Dit is op zich geen belemmering voor de toepassing van de migratiestrategie. Mits een grondige analyse van bron- en doelformaat kan men risico’s vermijden en het verlies tot een minimum beperken. Gekoppeld aan archiefwaardering moet dit tot overname van alle essentiële en zoveel mogelijk incidentele eigenschappen leiden.

Rekening houdende met de grote hoeveelheid digitale archiefdocumenten dient een migratiestap geautomatiseerd uitgevoerd te worden. Manuele omzettingen zijn arbeidsintensief en niet altijd even accuraat. Geautomatiseerde migraties stellen een aantal bijzondere eisen aan het omzettingsproces:

Andere webpagina's in dit hoofdstuk: