B.     Bewaarstrategieën

2.     Bewaren van de technologie

2.1.    Computermuseumstrategie

Deze piste bestaat uit het bewaren van de originele hard- en software waarmee de digitale archiefdocumenten werden gecreëerd. Op die wijze wordt een oude computerconfiguratie in stand gehouden zodat de computerbestanden in hun oorspronkelijke vorm raadpleegbaar blijven.

Voor middellange- en langetermijnbewaring is deze oplossing niet praktisch of haalbaar:

Deze piste is slechts haalbaar voor de korte termijnbewaring (5 à 10 jaar) van digitale archiefdocumenten. De museumstrategie is bijgevolg maar bruikbaar voor de bewaring van archiefdocumenten waarvan de bewaartermijn niet langer is dan die van de levensduur van de technologie of als tijdelijke oplossing in afwachting van een duurzamere archiveringsoplossing. Oude computerconfiguraties kunnen soms nog gebruikt worden voor het recupereren van archiefdocumenten in verouderde formaten.

2.2.    Emulatie

Bij emulatie wordt niet de originele hard- en software bewaard maar wordt het vereiste platform op een toekomstige computerconfiguratie gereconstrueerd zodat de computerbestanden in hun oorspronkelijk formaat raadpleegbaar zijn.

Emulatie kan op diverse niveau’s worden toegepast. Men kan computerhardware, besturingssystemen, specifieke software of een combinatie van dit alles nabootsen. Emulatie is mogelijk op basis van configureerbare chips (emulatie door hardware) of op basis van computerprogramma’s (emulatie door software).

Inmiddels bestaan verschillende visies op de wijze waarop emulatie voor digitale archivering kan worden toegepast:

Emulatie heeft een aantal interessante voordelen:

Anderzijds zijn er ook een aantal nadelen aan emulatie verbonden:

De promotoren van emulatie als digitale bewaarstrategie schuiven voornamelijk het behoud van het oorspronkelijk computerbestand met alle originele eigenschappen als belangrijkste argument naar voor. Men beklemtoont in het bijzonder de mogelijkheid tot bewaring van de ‘look and feel’ en de functionaliteiten, terwijl deze eigenschappen bij migratie veelal gewijzigd worden of verloren gaan. Ze stellen niet de vraag of alle ‘originele’ eigenschappen wel bijdragen tot de archiefstatus van een digitaal object en bijgevolg wel dienen gearchiveerd te worden, hoe de originele ‘look and feel’ kan gedefinieerd worden en of het behouden van de oorspronkelijke functionaliteiten wel noodzakelijk is. Ze beschouwen digitale archiefdocumenten louter als digitale artefacten waarvan alle eigenschappen behouden dienen te worden. Het is niet toevallig dat de grote emulatievoorstanders in de eerste plaats computerwetenschappers zijn. Men mag niet uit het oog verliezen dat archieven andere taken en doelstellingen hebben dan musea en dat archiefwaardering en contextualisering een essentiële taak van archivarissen is.

Niettegenstaande dit alles, blijft emulatie een potentiële strategie die zijn nut voor de archivering van digitale archiefdocumenten kan hebben. In ieder geval heeft men nog maar beperkte ervaringen met emulatie als digitale bewaarstrategie. Er zijn bovendien nog maar weinig praktische en grootschalige emulatietoepassingen voor digitale archivering operationeel.

Andere webpagina's in dit hoofdstuk:


[2]   J. ROTHENBERG en T. BIKSON, Digital preservation: carrying authentic, understandable and usable digital records through time. report to the dutch national archives and ministry of the interior, 1999 (http://www.digitaleduurzaamheid.nl/bibliotheek/docs/final-report_4.pdf ); J. ROTHENBERG, An experiment in using emulation to preserve digital publications, Den Haag, 2000 (http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/emulationpreservationreport.pdf ); J. ROTHENBERG, Avoiding technological quicksand: finding a viable technical foundation for digital preservation. a report to the council on library and information resources, Washington, 1999 (http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/pub77.pdf ); J. ROTHENBERG, Ensuring the longevity of digital information, Santa Monica, 1999 (http://www.clir.org/pubs/archives/ensuring.pdf ).

[3]   http://www.archivebuilders.com/aba010.html

[4]   http://www.rlg.org/preserv/diginews/diginews5-3.html#feature2

[5]  http://www.rlg.org/preserv/diginews/diginews5-4.html#feature2