Zelf aan de slag - Archiveren van websites


Introductie:

Tools:

Sjablonen:

  • De checklist websiteinfo helpt reeds bij aanmaak van een website bij het verzamelen van informatie (metadata). Metadata zijn bij de archivering van belang, ondermeer om de context van een website te bewaren.

    De checklist is afgestemd op het DAVID metadataschema voor gearchiveerde websites. Bij archivering kan men de relevante data van de checklist websiteinfo naar de passende velden van het metadataschema overdragen. Verder moet men nog de velden met betrekking tot de archivering (bijv. gearchiveerde onderdelen, aanpassingen aan de snapshot, enz.) aanvullen.

Rapporten:

  • "Archiveren van websites: een kwestie van waardering en 'capture'" (2005)
    vormt een inleiding op het hoe en waarom van websitesarchivering (algemeen en specifiek voor Vlaamse overheden). Daarnaast wordt beschreven hoe op basis van het DAVID-beslissingsmodel een archiveringsprocedure kan worden uitgewerkt en hoe deze technisch in praktijk te brengen.

Samenvattende documenten:

Eerdere rapporten: