Zelf aan de slag - Metadata


  • Het artikel "Beschrijven van digitaal archief" (2007)
    gaat in op het beschrijvingsproces voor digitale archiefdocumenten (metadata). Centraal staan het incrementeel karakter en het registreren van specifieke metadata tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus van een digitaal archiefdocument.