Zelf aan de slag - Juridisch kader


Bij het archiveren van digitale objecten stellen zich een aantal juridische kwesties. Voornamelijk rijzen er vragen omtrent het respecteren van privacy en de auteurswetgeving. In nauwe samenwerking met het ICRI, is hier aandacht aan besteed.

Rapporten:

Modelovereenkomsten:

Eerdere rapporten: