Zelf aan de slag - Archiveren van e-mail en kantoordocumenten


Introductie:

Rapporten:

  • Het technisch rapport "E-mails: hoe klasseren en goed archiveren?" (2006)
    bevat een uitgebreide beschrijving van de op maat uitgewerkte archiveringsprocedure van e-mails en bijlagen voor de stad Antwerpen. In het rapport worden ook algemene kwaliteitsvereisten voor een archiveringsprocedure beschreven.

  • Het artikel: "H. Dekeyser en S. Van den Eynde, Archiveren van e-mail: de controlerechten van de records manager, in: X. (ed.), Mediarecht, Brussel, Kluwer, losbladig, Telecommunicatie en telematica 7.3"
    gaat specifiek in op de juridische aspecten van archiveren van e-mail.

Samenvattende documenten:

Eerdere rapporten:

  • "DAVID rapport 5: Archiveren van e-mail" (2003)
    In dit rapport worden de juridische en archivistische krijtlijnen uitgetekend waarbinnen organisaties best een beleid voor e-mailarchivering uitwerken. Er wordt ook een aanzet voor een archiveringsstrategie voor e-mails en kantoordocumenten gegeven. Het hierboven aangehaalde technisch rapport van het stadsarchief is een verdere uitwerking van deze strategie in praktijk, op maat van de technische infrastructuur en de organisatie van de stadsadministratie van Antwerpen.