Zelf aan de slag - Digitaal Depot


Bouwplan Digitaal Depot:

Binnen het Digitaal Depot project heeft eDAVID een bouwplan voor een digitaal depot samengesteld. De bouwstenen van dit bouwplan wijzen je de weg als je aan een digitaal depot wilt beginnen.

Rapporten:

 • "Organisatorische aspecten bij het bouwen en het beheren van een digitaal depot" (2009)
  bespreekt de organisatorische aspecten rond een digitaal depot.

 • "Een digitaal archief in 10 stappen" (2009)
  biedt een stappenplan voor het opzetten en beheren van een duurzaam en betrouwbaar digitaal archief aan.

 • "Digitaal archiveren en digitale duurzaamheid" (2009)
  bespreekt aandachtspunten voor duurzaam digitaal archiveren. Dit rapport gaat er van uit dat digitaal archiveren een risicovol reconstructieproces is.

 • "Digitale Documenten archiveren. Aandachtspunten en vuistregels" (2007)
  licht een aantal aandachtspunten van digitale archivering toe verdeeld over de drie aspecten: digitaal object, digitaal document en digitaal archiefdocument.

 • "Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot" (2006)
  beschrijft de processen binnen een digitaal depot gericht op:
  • de opname van digitale archiefdocumenten
  • het beheer van de opgenomen documenten
  • het beschikbaar stellen van digitale archiefdocumenten

 • "Digitale containers voor het digitaal archiefdepot" (2005)
  hierin wordt de eDAVID opslagwijze binnen een digitaal depot gepresenteerd. Dit is ťťn interpretatiewijze van Archive Information Packages (AIP) zoals beschreven in de Open Archival Information Systems (OAIS) referentiemodel. Enige voorkennis rond XML en OAIS wordt verondersteld.

 • "Standaarden voor digitale archiefdocumenten" (2001-2005)
  is toegespitst op het kiezen van het juiste bestandsformaat voor archivering. Er wordt ondermeer een gedocumenteerd overzicht van mogelijke bestandsformaten voor verschillende types documenten gegeven.

 • "<XML/> en digitaal archiveren" (2002)
  bespreekt het gebruik van XML voor archiveringsdoeleinden. Het artikel biedt een algemene inleiding op XML en de gerelateerde technologieŽn aangevuld met een bespreking van de verschillende manieren waarop archiefdiensten XML kunnen gebruiken bij de archivering van digitale archiefdocumenten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de praktische implementatie en verwezen naar praktijkvoorbeelden.

 • "XML Topic Maps voor digitale archivering" (2002)
  is gewijd XTM die gebruikt worden voor de beschrijving van archieven op meta-niveau. Topic maps worden beschreven, gevolgd door een bespreking van de toepassingsmogelijkheden bij digitale archivering, aangevuld met een praktisch voorbeeld van een topic map.

XML Schema's:

 • Voor de implementatie van de opslagwijze in de vorm van XML containerbestanden zoals beschreven in de tekst "Digitale containers voor het digitaal archiefdepot" heeft eDAVID voor de stad Antwerpen diverse XML Schema's ontwikkeld. Deze XML Schema's definiŽren het formeel model voor de XML-documenten.
  Er is een XML Schema voor:
  • het XML-containerbestand of de AIP
  • een algemeen metadataset voor het beheer van digitale archiefdocumenten
  • een archiefbeschrijving conform ISAD(G)
  • de documenttypes waarvoor XML als archiveringsformaat wordt gebruikt: e-mails, agenda's en databanken

Samenvattende documenten: