Zelf aan de slag - Authenticiteit


  • Het artikel "Digitale handtekeningen en archiefdocumenten" (2005)
    behandelt de archiveringskwesties die digitaal ondertekende documenten met zich meebrengen. De geavanceerde digitale handtekening wordt ingeleid en een aantal problemen die zich stellen bij het gebruik van de digitale handtekening als authenticiteits- en integriteitsbewijs voor digitale documenten worden besproken. Tot slot worden een aantal mogelijke oplossingen voorgesteld.