Zelf aan de slag - Algemene informatie


Introductie:

  • Het DAVID handboek "Digitaal Archiefbeheer in Praktijk" (2005)
    vormt een goede kennismaking met de juridische, technische en organisatorische aspecten van het digitaal archiveren. Het handboek biedt een brede inleiding op het duurzaam en betrouwbaar archiveren van digitale documenten. Regelmatig wordt er verwezen naar bijkomende verdiepende documentatie (de samenvattende "Richtlijnen en Advies" en de DAVID-rapporten) die in dit thematisch opgebouwde overzicht terug te vinden is.

    In het archiefluik worden de verschillende knelpunten op technisch en organisatorisch vlak die bij digitaal archiveren kunnen komen kijken besproken. Eveneens wordt de binnen het DAVID-project ontwikkelde bewaarstrategie en het DAVID-beslissingsmodel besproken, waarnaar in de overige documentatie in dit overzicht frequent teruggegrepen wordt.

    Het juridisch luik is toegespitst op het wettelijk kader geldend voor Vlaamse overheden, maar kan gelezen worden als inleiding op een aantal algemeen geldende juridische vraagstukken.

Samenvattende documenten: