De rapporten, de bijdragen, de presentaties, de afbeeldingen, de voorbeelden, enz. die in het kader van het DAVID-project werden samengesteld, worden beschermd door het auteursrecht. Overname en verspreiding van deze auteursrechtelijke beschermde werken wordt voor niet-commerciŽle doeleinden toegestaan, mits:

De DAVID-werken mogen onder geen enkele voorwaarde te koop worden aangeboden door anderen dan het Stadsarchief Antwerpen en DAVID.