D.††† Beleid en procedures

2.†††† Het Open Archival Information System (OAIS) model

Het Open Archival Information System (OAIS) model kan een gids zijn bij de ontwikkeling van een informatiebeheer- en archiveringssysteem. OAIS werd ontwikkeld door Nasaís Consultative Committee for Space Data Systems en werd inmiddels als ISO-standaard vastgelegd (ISO-14721:2002)[1]. Alhoewel het OAIS-model toepasbaar is op zowel papieren als digitale documenten, is het model voornamelijk op deze tweede categorie gericht.

Het OAIS-model is geen model archiveringssysteem dat onmiddellijk kan geïmplementeerd worden maar een conceptueel referentiemodel. Het biedt een kader waarbinnen procedures voor de lange termijnarchivering van digitale informatie worden uitgewerkt. Voor het uittekenen van een archiveringsprocedure zijn onder meer de processen en de metadata die binnen OAIS worden geÔdentificeerd van belang. De functies, activiteiten en workflow zijn primaire onderdelen van elk archiveringssysteem en geven gestalte aan de archieffunctie van een archiefdienst of archiefinstelling:

Deze vijf functies vormen de sleutelprocessen in elke archiveringsprocedure voor digitale archiefdocumenten en overbruggen de documentenstroom tussen archiefvormer en archiefgebruiker. Hoe deze processen vorm krijgen is afhankelijk van de concrete invulling van de archiveringsprocedures.

Andere webpagina's in dit hoofdstuk:


[1] † De Blue Book-versie van het OAIS-model is beschikbaar op: http://wwwclassic.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-B-1.pdf . Informatie over de standaard en zijn toepassing is beschikbaar op: http://www.rlg.org/longterm/oais.html en http://www.erpanet.org (workshop Kopenhagen).