D.    Beleid en procedures

1      Archiveringsbeleid

Elke organisatie heeft nood aan een algemeen beleid dat de basisopties en de richting van de archiveringspolitiek vastlegt. Dit beleid moet een coherent document- en archiefbeheer mogelijk maken en heeft als finaliteit dat de archiefdocumenten in een goede, geordende en toegankelijke staat bewaard zijn zolang dit nodig is. Het archiveringsbeleid is het platform voor de uitvoerende acties en concrete procedures.

De archiveringspolitiek binnen de organisatie wordt bij voorkeur vastgelegd in een beleidsdocument dat formeel is bekrachtigd en dat betrekking heeft op zowel het papieren als digitaal archief. In dit document wordt onder meer vastgelegd:

Andere webpagina's in dit hoofdstuk: