C.    Archiveringsstandaarden

1.     Belang

IT-standaarden spelen een belangrijke rol in elke bewaarstrategie. Bij migratie worden de archiefdocumenten bij voorkeur naar een gestandaardiseerd bestandsformaat omgezet. Hierdoor dienen de archiefdocumenten minder frequent omgezet te worden. Aangezien de technische specificatie van gestandaardiseerde formaten beschikbaar is, biedt dit het voordeel dat ten allen tijde nieuwe viewers voor het verouderd formaat kunnen worden geprogrammeerd. Emulatie van software voor het visualiseren van documenten in gestandaardiseerde formaten is eenvoudiger en realistischer dan het bouwen van emulatieprogramma’s voor ongedocumenteerde formaten. Tenslotte zijn standaarden ook belangrijk bij de opslag van archiefdocumenten op dragers. Digitale dragers zijn immers ook onderhevig aan technologische veroudering. Bij opslag op een drager wordt bij voorkeur een fysieke (type drager) en logische (bestandssysteem) standaard toegepast zodat de digitale archiefdocumenten uitwisselbaar zijn.

Standaarden kunnen worden toegepast op: