Modellastenboek

Een cruciaal element in elk digitaliseringsproject, is het lastenboek. Dit document beschrijft de technische specificaties en de praktische afspraken waaraan de digitaliseerder zich moet houden tijdens het digitaliseren. Zonder dit document loopt het project een grote kans dat de digitale kopieën niet voldoen aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever. In het slechtste geval moet men de opdracht opnieuw uitvoeren waardoor er extra kosten en tijdsverlies ontstaan. Het lastenboek zorgt er dus voor dat er geen dubbelzinnigheid bestaat over de beoogde kwaliteit van het eindresultaat.

Zelf een helder lastenboek opstellen vraagt tijd en is niet eenvoudig. Om de erfgoedbeheerder hierin te helpen heeft cDAVID een modellastenboek ontwikkeld. Deze publicatie bestaat uit verschillende delen die je hier kan downloaden en gebruiken:

Modellastenboek Digitalisering

  • Nota bij het lastenboek (PDF)
Dit is de inleidende nota bij het lastenboek.
Dit is een kant-en-klaar formulier dat je zo kan invullen en gebruiken. In de marge vind je verwijzingen naar de handleiding die bij dit formulier hoort. Daarin vind je duiding en suggesties over hoe je de verschillende velden kan invullen.
Je kan het formulier downloaden als Microsoft Word document of als OpenOffice.org document
  • De handleiding (PDF)
Dit is de handleiding die bij het formulier hoort. Hierin vind je duiding en suggesties die je kunnen helpen bij het invullen van het formulier. Je vindt er ook verwijzingen naar andere publicaties en achtergrondinformatie in terug.
  • Voorbeeld (PDF)
Dit is een volledig ingevuld modelvoorbeeld van het lastenboek.

Tenslotte kan je het lastenboek ook volledig als één document downloaden (PDF)

Deze publicatie is het resultaat van de cDAVID masterclass ‘kwaliteitszorg tijdens het digitaliseren’ die op 9 november 2006 werd georganiseerd in het FelixArchief Antwerpen. Dank aan de deelnemers voor hun bijdragen.

Afkomstig van CDAVID NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.cdavid.be/index.php/Modellastenboek"
Personal tools

image:antwerpen.jpg


image:leeuw.gif
Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel