Masterclass kwaliteitszorg

Bij een digitaliseringsproject komt heel wat kijken. In deze masterclass wordt het aspect kwaliteitszorg tijdens het digitaliseren belicht. De kwaliteitseisen die aan gedigitaliseerd materiaal worden gesteld hangen in grote mate af van de richting die het project inslaat. Onvoldoende aandacht aan kwaliteitszorg besteden, kan verstrekkende gevolgen hebben. Misschien is het gedigitaliseerde materiaal niet geschikt voor archivering. Dan moet er opnieuw worden gedigitaliseerd, wat extra kosten en vertragingen met zich meebrengt.

In deze masterclass staan het lastenboek en de kwaliteitscontrole na het digitalisering centraal. Samen met deelnemers gaan we op zoek naar de verschillende, relevante kwaliteitseisen die moeten worden opgenomen. Het lastenboek vormt immers een onontbeerlijk hulpmiddel om een digitalisering tot een goed einde te brengen. Daarnaast belichten we de verschillende praktische mogelijkheden om kwaliteit te controleren. Het eindresultaat van deze masterclass is een verifieerbaar lastenboek dat bruikbaar is zowel bij digitalisering in huis als bij uitbestedingen.

Praktisch

In samenwerking met Culturele Biografie Vlaanderen

Datum: 9 november 2006
Tijd: 9u30 - 16u30
Locatie: Stadsarchief Antwerpen (Oudeleeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen)
Prijs: Gratis (inclusief broodjesmaaltijd & documentatiemap)

Uiterste inschrijfdatum: 4 augustus

Deze masterclass is reeds volzet. Documentatie, richtlijnen, artikels die uit deze workshop voortvloeien zullen hier later vrij beschikbaar zijn.

Afkomstig van CDAVID NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.cdavid.be/index.php/Masterclass_kwaliteitszorg"
Personal tools

image:antwerpen.jpg


image:leeuw.gif
Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel