JHOVE

JHOVE/JSTOR is een project dat tot doel heeft een softwareframework te ontwikkelen voor objectvalidatie. Een van de producten gebaseerd op dit framework is de JHOVE applicatie die toelaat om snel en eenvoudig objecten te valideren.

Website: http://hul.harvard.edu/jhove

Inhoud

Wat?

JHOVE wordt ingezet tijdens de kwaliteitscontrole die voorafgaat aan de opname van een digitale object in de digitale bewaarplaats en heeft volgende functies:

 • Identificatie
  “Ik heb een digitaal object O. Welk formaat heeft dit object?”
 • Validatie
  “Digitaal object O. beweert conform te zijn met formaatspecificatie F. Is dat zo?”
 • Karakterisering
  “Wat zijn de kenmerken van object O.?”

JHOVE kan worden toegepast voor de handmatige of geautomatiseerde controle van digitale objecten die het resultaat zijn van zowel digitalisering als van digital-born objecten.

JHOVE werd modulair ontworpen en is daardoor uitbreidbaar. Ondersteuning van formaten en standaarden gebeurt door de toevoeging van nieuwe modules. In de standaard versie van JHOVE zijn volgende modules voorzien: willekeurige bytestreams, ASCII en UTF-8 geëncodeerde tekst, GIF, JPEG, JPEG-2000, TIFF, AIFF, WAVE, PDF, HTML, XML.

Dankzij het open source karakter van het project is het mogelijk om op basis van de JHOVE API en de module specificaties deze functionaliteit te op maat te integreren in eigen projecten.

Meer informatie:

http://hul.harvard.edu/jhove
http://hul.harvard.edu/jhove/documentation.html

Installatie

JHOVE/JSTOR is een JAVA gebaseerd framework. Daardoor werkt de JHOVE applicatie op zowat eender welk platform. Voorwaarde is de aanwezigheid van een JAVA Runtime Environment. Deze is vrij beschikbaar via de website van SUN: http://java.sun.com/

Meer informatie :

http://hul.harvard.edu/jhove/using.html
http://hul.harvard.edu/jhove/windows_xp.html

Gebruik (Windows)

JHOVE kent twee versies: een grafische en een niet-grafische versie.

 • De grafische versie is ideaal voor steekproeven of controles van kleine hoeveelheden digitaal materiaal.
 • De niet-grafische versie is ideaal om grote hoeveelheden digitale objecten via een batchoperatie te controleren waarna de applicatie een samenvattend resultatenrapport aflevert.

Via de opdrachtprompt

Via het commando jhove.bat op de opdrachtprompt kan er met een niet-grafische versie (commandline versie) van het programma worden gewerkt. Dit laat toe om batchoperaties uit te voeren waarbij alle digitale objecten in een bepaalde folders en subfolders recursief worden geïdentificeerd en/of gevalideerd.

Via optionele opdrachtargumenten kan specifieke functionaliteit worden aangeroepen.

Meer informatie

http://hul.harvard.edu/jhove/using.html#invocation

Voorbeelden

 • De identificatie van het document document_1 waarvan het formaat onbekend is.
  Opdracht: c:\jhove>jhove.bat g\z_tijdelijk\matthias\document_1

  Afbeelding:Jhove identificatie.png

  Resultaat: het gaat om een digitaal object met het WAVE formaat dat een PCM geëncodeerde geluidsopname bevat.
 • Validatie van het document document_2.jpg dat beweert een JPEG afbeelding te zijn.
  Opdracht: c:\jhove\jhove.bat –m JPEG-hul g:\z_tijdelijk\matthias\document_2.jpg

  Afbeelding:Jhove validatie.png

  Resultaat: Resultaat: het digitale object wordt gecontroleerd tegenover de JPEG-hul module. Daaruit blijkt dat het document niet well-formed is. Dit duidt erop dat het helemaal niet conform is met de JPEG specificatie en niet herkend wordt als een JPEG bestand.

Via de grafische interface

De JHOVE grafische interface
Enlarge
De JHOVE grafische interface
Met de opdracht java –jar bin/jhoveView.jar op de opdrachtprompt kan je via een grafische interface werken met jhove. Dit is een stuk gebruiksvriendelijker voor steekproeven of occasionele controles.

Via File > Open file kan men een te controleren digitaal object selecteren. De controle verloopt vervolgens automatisch.

Via Edit > Select Module kan men een module selecteren tegenover welke JHOVE een controle zal uitvoeren op het te geopende bestand.

Meer informatie:

http://hul.harvard.edu/jhove/using.html#gui

Voorbeelden

Validatie van het document document_2.jpg dat beweerd een JPEG afbeelding te zijn.

1. Selectie van de JPEG-hul module

Afbeelding:Jhove gui jpeghul.png
2. Validatie van het document

Afbeelding:Jhove gui validatie.png

Resultaat: de output blijft dezelfde als in het tweede voorbeeld van de vorige sectie: Hoewel de extensie laat vermoeden dat het document een JPEG bestand is, wordt het op basis van controle van de interne structuur niet als dusdanig herkend en gevalideerd.

Referenties

Afkomstig van CDAVID NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.cdavid.be/index.php/JHOVE"
Personal tools

image:antwerpen.jpg


image:leeuw.gif
Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel